Diensten

Wij werken zowel voor particulieren als voor bedrijven en dit binnen een straal van 80km rond Hasselt.

Nieuw
Countax A20/50HE Voor het onderhoud van uw gazon maken wij gebruik van een traktor Countax A20/50HE. Dit apparaat is uitgerust met een opraapborstel, klepelmaaier en sproeiwagen.
Een Countax tractor doet meer dan alleen maaien en perfect opvangen, hij verzorgt het gazon, maait het gras perfect en brengt het tussen de achterwielen. De borstel raapt het maaisel op en vult de bak volledig, ook met nat gras.
De borstel is in verschillende hoogten instelbaar. Op de laagste standen trekt hij dood gras, mos en vilt mee. Wanneer deze op werkstand wordt neergelaten, steunt het geheel op een stalen landrol, die het gazon na het maaien en borstelen weer aandrukt, wat een banenpatroon oplevert.

U kan ook voor de volgende diensten een beroep doen op ons:

Onderhoud van tuinen, parken en bedrijfsterreinen
Alle snoeiwerken
Vormsnoeien
Aanplantingen
Gras zaaien/maaien
Hakselen
Onkruid en insektenbestrijding
Onderhoudsfiche per plant/boom
Leveren van boomschors
Omheining
Wortels uit de grond frezen
Fruitbomen rooien en snoeien
Probleemanalyse


Onderhoud van tuinen, parken en bedrijfsterreinen
Heeft U weinig tijd of geen groene vingers, dan kan U een beroep doen op ons voor het onderhouden van uw tuin of bedrijfsterrein.
Elk element in uw tuin heeft zijn eigen onderhoud. Ook de grond (voedingswaarde) heeft zijn onderhoud nodig, net zoals een gazon (verticuteren) en bomen. Een goede verzorging van uw bomen zorgt o.a. voor een langere levensduur.
Voor al deze facetten van het tuinonderhoud is er vakkennis nodig: bodemkunde, bemesting, ziektebestrijding, insecten, onkruid,… Wij hebben deze kennis en kunnen instaan voor een geheel of een gedeeltelijk onderhoud van uw tuin.
Heeft U vragen hierover dan kan U altijd contact opnemen met ons voor een vrijblijvende afspraak.

top

Alle snoeiwerken
Een tuin is altijd in beweging. Elke boom of plant heeft zijn eigen periode van snoeien en moet op zijn eigen manier gesnoeid worden om een goede gezondheid te blijven behouden. U kan in het overzicht over snoeien nagaan wanneer dit moet gebeuren. Zo heeft U al een idee welk tijdstip U best een snoeibeurt inplant.

top

Vormsnoeien
Vormsnoeien zorgt er niet alleen voor dat uw boom een mooie vorm blijft behouden. Het zorgt er ook voor dat het zonlicht tot de kern van het loof kan doordringen indien overtollige bladeren worden verwijderd. De korte takken die geen zonlicht krijgen gaan wegkwijnen. Het vormsnoeien gebeurt in het groeiseizoen (voor augustus). De nieuwe aangroei moet de tijd krijgen uit te harden voor het winterseizoen.

top

Aanplantingen
Ingeval van grotere onderhoudswerken en aanplantingen kan het terrein ook door ons genivelleerd worden.
Planten aanleveren doen we niet zelf maar wij werken samen met enkele vaste leveranciers en staan garant voor een goede kwaliteit van de geleverde planten.

top

Gras zaaien/maaien
Voor uw gazon is er een keuze tussen verschillende grassoorten. Bij het zaaien houden wij er rekening mee welk gras het best voor uw tuin geschikt is.
De beste tijd om gras te zaaien is april/mei of eind augustus/september. Het zal wel even duren voor uw gazon volgroeid is. Wil U liever sneller van uw gazon genieten dan kan u graszoden (grasrollen) laten leggen. Op die manier heeft u in zeer korte tijd een onkruidvrij grasveld. Heeft U al een gazon of wilt U het door ons aangelegd grasveld laten maaien dan kan U ook daarvoor bij ons terecht.

top

Hakselen
Na de snoeiwerken zit u met snoeiafval. Wij kunnen dit voor U verhakselen en indien U wenst ook afvoeren. U kan het hakselhout ook gebruiken in uw tuin als bodembedekker om uw perken onkruidvrij te houden en te beschermen tegen uitdroging of koude.

top

Onkruid en insektenbestrijding
Onkruid wordt het best behandeld in volle groei, voor de bloei. De ideale tijd hiervoor is mei.
Ook bij uw gazon blijft onkruid een probleem dat vooral in de zomer goed zichtbaar is. Het neemt de voedingsstoffen af van het gazon. Onkruidbestrijding is dan aangewezen. Daar een verkeerde dosis van de producten schade kan toebrengen aan het gazon kan U indien u wenst altijd beroep doen op ons voor een behandeling. Men kan dit opschietend onkruid het ganse jaar behandelen, één à twee weken na het maaien. Na de behandeling nooit vroeger dan na één week maaien. Het product heeft voldoende tijd nodig om in het onkruid binnen te dringen.

top

Onderhoudsfiche per plant/boom
Indien u na het aanleggen van uw tuin graag het tuinonderhoud zelf wil verder doen kan er een onderhoudsfiche worden opgesteld voor elke plant of boom met zijn speciale noden. Wilt U graag dat het snoeien door ons wordt gedaan, weet u ook meteen wanneer U ons hiervoor moet contacteren.

top

Leveren van boomschors
Wij leveren ook boomschors voor tussen uw aanplanting.Wanneer U een bodembedekker aanbrengt, kan er geen onkruid meer kiemen en is wieden overbodig. Ook voorkomt een laag schors een snelle bodemverdamping. Uw planten zullen dus langer frisgroen blijven. Tijdens de zomermaanden blijft de bodem koel wat zorgt voor een actievere groei bij uw planten. Tijdens de wintermaanden zijn de wortels beter beschermd tegen vorst en de humusvorming geeft dan weer extra voeding aan uw planten. Het ideale tijdstip voor het aanbrengen van boomschors is in de lente, als de bodem al wat is opgewarmd. Wel moet eerst alle onkruid verwijderd zijn vooraleer de schors wordt aangebracht! De ideale dikte van de laag is 8 tot 10 cm. Minder dan 8 cm geeft geen optimaal resultaat.

top

Omheining
Wilt U een omheining omheen uw tuin, of een schutting voor meer privacy? Heeft U een omheining nodig voor een ren voor klein- of pluimvee of andere huisdieren? Ook hiervoor kan U een beroep doen op ons.

top

Wortels uit de grond frezen
Na het vellen van een boom blijft er een stronk achter. Soms is dit in een grasveld of waar een nieuw perk of iets dergelijks moet komen. Laat men de stronk op natuurlijke wijze verrotten dan duurt dit jaren. Uitgraven is vaak een zeer zwaar en haast onmogelijk karwei. Wij kunnen U hierbij van dienst zijn met een stronkenfrees. De stronk wordt vermalen in de grond zonder grote graafwerken. Na het frezen kan de vermalen stronk worden afgevoerd en kan het gat gevuld worden met nieuwe aarde.

top

Fruitbomen rooien en snoeien
Ook het snoeien en onderhoud van boomgaarden behoort tot onze werkzaamheden evenals het rooien van fruitbomen. Voor het rooien van hoogstammige boomgaard moet wel eerst nagegaan worden of deze gelegen is in groengebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, habitatirichtlijngebied of in landschappelijk waardevol landbouwgebied. Hier moet namelijk een vergunning worden aangevraagd indien er een wijziging gebeurt van het landschap. Voor meer informatie kan U hiervoor terecht bij de dienst milieu in de betreffende gemeente.

top

Probleemanalyse

U zit met vragen over het onderhoud van uw tuin? Wij kunnen in een vrijblijvend gesprek een inventaris opstellen van wat er precies moet gebeuren. Samen met U wordt er dan overlegd voor welke werkzaamheden wij zullen instaan. U kan namelijk ook kiezen voor een gedeeltelijk tuinonderhoud door ons.

top